Ti 13.11.2018

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi YIT Rakennus Oy:tä Trigoni-suunnitteluratkaisullaan. Kaupungin osuus tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta on vähintään 12 386 056 euroa. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta kokouksessaan keskiviikkona 28.11.

Arviointiryhmä esittää voittajaksi YIT:tä

Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pasilan sillan eteläpuolelle sijoittuvasta alueesta arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun. Kilpailun suunnittelualue koostui kolmesta osasta (länsialue, keskialue ja itäalue), joista käytetään yhteistä nimitystä Keski-Pasilan tornialue. Tornialueen rakentaminen käynnistyy Veturitien kiertoliittymän ja Pasilankadun väliin sijoittuvalta aloitusalueelta.

Kaksivaiheisena käydyn kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin laatuarvioinnin perusteella neljä kilpailijaa, joista sitovan tarjouksen aloitusalueen ostamisesta ja toteuttamisesta jätti kaksi kilpailijaa. Kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen edustajista koostunut arviointiryhmä esittää kilpailun voittajaksi ja tornialueen aloitusalueen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy:tä kilpailuehdotuksellaan Trigoni.

Aloitusalueen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Toteutettavaksi esitettävän aloitusalueen kokonaiskerrosala on noin 67 000 kerrosneliömetriä, josta enintään 60 % toteutetaan asuntotuotantona, muun osan koostuessa liike-, toimisto- ja hotellitiloista.

Aloitusalueen tontteja sekä pysyviä käyttö- ja hallintaoikeuksia koskevat kiinteistökaupat on tarkoitus tehdä vuoden sisällä alueen asemakaavan lainvoimaistumisesta. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2021. Tavoitteena on, että aloitusalue olisi valmis kokonaisuudessaan vuonna 2027. Valmistuessaan se tarjoaa noin 500 asuntoa, 300 hotellihuonetta sekä työpaikan noin 1 000 ihmiselle.

Useita aloitteita

Kaupunginhallitus käsitteli myös useita kaupunkivaltuustoon menossa olevia valtuutettujen tekemiä aloitteita ja muutamia toivomusponsia. Aloitteiden aiheina olivat muun muassa oman samanpalkkaisuusohjelman laatimista Helsingille, kaksi sisäilma-aloitetta, nuorten kasvanut asunnottomuus ja aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Malmin lentokentän säilyttämisestä.

Lisää aiheesta:

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 12. marraskuuta.