Ti 20.11.2018

Mäkelänkatua aiotaan uudistaa mittavassa peruskorjauksessa, joka alkaa arviolta vuonna 2024. Parhaillaan on meneillään katusuunnitelmien laadinta. Suunnitelmat sivuavat myös Mäkelänkatua risteäviä katuja, Vääksyntietä, Elimäenkatua ja Hämeentietä sekä Lautatarhankatua. Suunnitelmaluonnokset esitellään torstaina 29. marraskuuta 2018 klo 18.00–20.00 Mäkelänrinteen lukion auditoriossa, Mäkelänkatu 47.

Luonnoksiin voi tutustua 28.11.–16.12.2018 verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) sekä Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä, Sörnäistenkatu 1 ja Vallilan kirjastossa (Päijänteentie 5). Toivomme saavamme mielipiteet katusuunnitelmaluonnoksiin 16.12.2018 mennessä.

Kadun tekniikka uusitaan kokonaan

Peruskorjauksen suunnittelu koskee Mäkelänkatua välillä Hämeentie–Kumpulantie sekä osin myös risteäviä katuja. Remontissa uusitaan katujen rakenteita, kunnallistekniikkaa ja liikennejärjestelyjä. Mäkelänkadun katutila jaetaan niin, että katu palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia kulkumuotoja.

Katuosuudelle on suunniteltu pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet. Kadunvarren asukas- ja asiointipysäköinti säilytetään. Huoltoliikenteen lastauspaikkoja kadunvarteen lisätään. Katuosuudella säilytetään bussikaistat ja poistetaan yksi ajokaista suuntaansa.

Raitioliikennettä nopeutetaan kasvattamalla pysäkkivälejä ja vähentämällä liikennevaloviivytyksiä raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Nykyisten bussipysäkkien yhdistämisellä selkeytetään pysäkkijärjestelyjä.

Valo-ohjaus parantaa suojateiden turvallisuutta

Kadun liikenneturvallisuutta parannetaan mm. varustamalla kaikki Mäkelänkadun ylittävät suojatiet valo-ohjauksella.

Katusuunnitelmaluonnokset on laadittu kaupunkiympäristölautakunnan 12.6.2018 hyväksymän Mäkelänkadun liikennesuunnitelman pohjalta.

Kaupunkikuvallisesti arvokkaan lehmuskujanteen huonokuntoisia puita uusitaan jaksoittain. Raitiovaunupysäkkien kohdilla kujanteeseen istutetaan uusia puita.

Katusuunnitelmaehdotukset hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2019 ja rakennustyöt alueella on tarkoitus aloittaa vuonna 2024.

Peruskorjauksen etenemissuunnitelma >>

Suunnittelualue >>

Lisätietoja:Projektipäällikkö Mika Kaalikoski Helsingin kaupunki puh. 09 310 39495etunimi.sukunimi@hel.fi

Projektipäällikkö Juha Väätäinen Sitowise Oy puh. 020 747 6058etunimi.sukunimi@sitowise.com