Ti 26.3.2019

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Vallilan raitioliikenne-, katu- ja puistoalueen asemakaavan hyväksymistä sekä Kumpulan puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosta. Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa raitiotieyhteyden Kalasataman ja Pasilan välille.

Asemakaava koskee Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen. Pyöräliikenteen laatukäytävä, baana, on sijoitettu suunnitelmassa raitiotien rinnalle. Yhteys toteutetaan raitioliikenteelle soveltuvana nurmiratana, jolla ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä. Yhteys on linjattu niin, että se sopeutuu puistoympäristöön ja haittaa mahdollisimman vähän puistoalueen muuta käyttöä.

Asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaikki kaupunginhallituksen päätöstiedotteet