Ti 1.10.2019

Tripla ja Pasilan uusi asema avautuvat 17.10., Pasilan uudet kadut sitä ennen. Pelastuslaitos harjoittelee toimintaa Teollisuuskadun tunnelissa 1.10. ja 3.10.

Teollisuuskadun tunneli on oikeastaan kaksi erillistä tunneliputkea, sillä itä- ja länsisuuntaan johtaville teille on oma putkensa. Kaikki tunnelin tekniset järjestelmät on yhdistetty liikenteenhallintajärjestelmän käyttöliittymään, jota operoidaan tieliikennekeskuksesta. Tunnelin savunpoistojärjestelmät käynnistyvät palotilanteessa automaattisesti.

Tiistain 1.10. harjoituksessa testattiin toimintaa tilanteessa, jossa paloilmoitus laukaistiin tieliikennekeskuksesta.

Pelastuslaitoksen käytössä oli savukoneita, joilla simuloitiin tulipaloa sekä kaksi romuautoa. Niiden avulla harjoiteltiin peräänajokolariin liittyvää pelastusta tunnelissa ja tulipalon sammutusta. Autoissa oli myös kaksi ihmistä, jotka näyttelivät onnettomuuden uhreja.

Harjoituksen jälkeen pelastuslaitos kuittasi harjoituksen sujuneen hyvin.

Harjoitus toistetaan vielä torstaina 3.10., jolloin mukana on myös poliisi.

Harjoitus päättynyt