Pe 4.10.2019

Avaa kartta suurempana

Pasilan uuden aseman ja joukkoliikenneterminaalin valmistuminen sekä uusien katuyhteyksien avautuminen helpottaa liikkumista Keski-Pasilassa lokakuusta lähtien. Katujen valmistuminen tekee myös pyöräilystä aiempaa sujuvampaa. Pasilan rakentaminen kuitenkin jatkuu ja lopulliset reitit valmistuvat vaiheittain.

Pyöräilijät ovat esittäneet kysymyksiä erityisesti Pasilansillan itäpuolisesta reitistä Helsingin keskustaan päin. Tämän yhteyden rakentaminen etenee ainakin tällä tietoa kolmessa vaiheessa.

Ylhäällä olevan kartan paikka isommassa opaskartassa.

Lokakuu 2019
Kävely- ja pyöräilyreitit valmistuvat Triplan avautuessa 17.10. Triplan vierestä ja Pasilansillan ali kulkeva reitti avautuu. Veturitallikujan kohdalla pyörätiellä on autotien ylitys ja kaksi mutkaa. 

Kevät 2020
Pyörätien parempaa linjausta päästään rakentamaan. Veturitallinkujan ylitys poistuu ja mutkia suoristetaan. Keväällä 2020 rakennettavan väylän lopullinen linjaus selviää syksyn 2019 aikana. Siihen haetaan mahdollisimman sujuva ja turvallinen kävelyn ja pyöräliikenteen reitti, mutta samalla otetaan huomioon, että viereen radan itäpuolelle on suunnitteilla myös tornitaloja. 

Myöhemmin 2020-luvulla
Baana rakennetaan lopulliseen muotoonsa, kun itäosan korkeiden tornitalojen suunnittelu on edennyt ja lopullinen suunnitteluratkaisu on valmis. Tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. 

Miksi suora baana radan itäreunaa ei avaudu jo tänä syksynä?
Aikanaan kun Teollisuuskadun jatke Veturitien ja Triplan suuntaan suunniteltiin, ajateltiin, että radan itäpuolella katu voisi olla ilman kantta eli avo-osuudella. Savun poiston vuoksi Teollisuuskadun jatke täytyi rakentaa koko matkalla tunneliin. Tästä johtuen Teollisuuskadun jatkeen radan itäpuoliselle osuudelle tehtiin betonitunneli ja baanan silta jouduttiin purkamaan.

Betonitunnelin katto on kaksi metriä korkeammalla, kuin mitä jo purettu baanan silta oli.

Miksi lopullisen baanan valmistuminen vie niin kauan?
Radan itäpuolen ja baanan viereen on suunniteltu tornitaloalue. Kilpailun voittaneen ehdotuksen rakentaminen aloitetaan kuitenkin radan länsipuolelta. Lopullisen baanan suunnitelma on perusteltua tehdä itäpuolen tornien suunnittelun yhteydessä. Siinä tullaan noudattamaan baanan suunnitteluohjeita. Lisätietoa tornitaloista

Pyöräilyreittiä parannetaan keväällä 2020, mitä silloin tapahtuu?
Kaupunki rakentaa Teollisuuskadun tunnelin ylittävälle pyörätielle paremman linjauksen. Reitiltä poistuu autoliikenne.  

Miksi työt jatkuvat vielä keväällä?
Veturitallinkujan kohdalla pyörätien osuutta ei voitu rakentaa ennen Veturitien avautumista lokakuussa, sillä veturitalleille oli pakko säilyttää ajoyhteys. Nyt Veturitie on avattu ja ajoyhteys voidaan järjestää sen kautta.