Ti 21.1.2020

Rakentaminen kestää vuoden 2020 loppusyksylle. Urakassa huomioidaan mm. The Folks Hotel Konepajan avautuminen kesällä. Töitä tehdään pääasiassa arkisin klo 7—18.

Työt aiheuttavat haittaa ja poikkeusjärjestelyjä jalankulkijoille sekä pyörä- ja ajoneuvoliikenteelle Teollisuuskadun ja Bruno Granholmin kujan risteyksessä, Aleksis kiven kadulla sekä Konepajan alueella. Kulkeminen Konepajan alueella on mahdollista koko katu-urakan ajan, mutta kulkureitit muuttuvat urakan edetessä.

Urakan yhteydessä tehdään myös pilaantuneen maan kunnostustöitä. Kunnostustöistä voi aiheutua hajuhaittoja paikallisesti kaivutyön yhteydessä.

Suunnitelmiin ja tiedotteisiin voi tutustua Helsingin karttapalvelussa osoitteessa kartta.hel.fi. Katu-urakat löytyvä kohdasta katu- ja puistohankkeet.