To 30.1.2020

Kaupunki on aloittanut väliaikaisen sillan suunnittelun. Silta ja suora baana ovat alustavan aikataulun mukaan valmiit ja käytössä alkusyksyllä 2020.

Kartta radanvarren reiteistä Pasilassa syksyllä 2020

Kartassa kuvattuna Pasilan eteläpuolinen radanvarren pyöräily- ja jalankulkureitti.
Avaa kartta tästä isompana.

Väliaikaisen sillan suunnittelu on käynnistynyt ja suunnitelmat valmistuvat kevään aikana. Rakentamaan päästään siten alustavan aikataulun mukaan kesällä ja silta valmistuu syksyllä.

Samalla suunnitellaan myös Veturitallinkujan liikennejärjestelyt sekä yhteys Veturitallinkujalta Veturitien kiertoliittymään. Moottoriajoneuvojen kulku Veturitallinkujalla katkaistaan ja ajoyhteys Veturitalleille ohjataan Veturitien suunnasta.

Väliaikainen silta ja baanayhteys tehdään Pasilan radanvarressa valtion hallitsemalle maa-alueelle ja kaupunki tekee valtion kanssa sopimuksen maankäytöstä. 

Sillan rakentamisesta tiedotetaan tarkemmin kevään 2020 aikana.

Teollisuuskadun kohdalle oli aiemmin tehty suunnitelma nyt käytössä olevan kiertoreitin oikaisemiseksi ja parantamiseksi ilman väliaikaista siltaa. Kaupunkiympäristölautakunta piti tätä riittämättömänä ja ohjeisti jatkosuunnittelun tehtäväksi siltaratkaisun pohjalta.

Baanayhteyden lopullinen linjaus suunnitellaan myöhemmin Keski-Pasilan tornialueen itäosan tarkemman suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä. Lopullisen baanan osalta tavoitteena on suora pyörätie radan varteen.