To 14.5.2020

”Kadunrakennusprojekti alkaa toimeksiannolla, jonka saan katusuunnitelmia tehneeltä kollegalta. Minun tehtäväni on kilpailuttaa projektille sopiva urakoitsija eli rakennusfirma. Kun työt käynnistyvät, tiimimme seuraa töiden etenemistä yhdessä projektiin kuuluvien asiantuntijoiden kanssa. Yksin en siis suinkaan tee kaikkea”, projektipäällikkö Juuso Luoto kertoo työnkuvastaan.

Juuson työpäivään vaikuttaakin paljolti se, missä vaiheessa katutyöprojekti on menossa. Uusissa projekteissa kustannuslaskelmat, hankinta-asiakirjojen laatiminen ja erilaisiin kysymyksiin vastaaminen ovat tavallisia työtehtäviä. Jo käynnissä olevissa urakoissa hän hoitaa juoksevia asioita, tapaa projektin osapuolia kokouksissa ja seuraa projektien sopimuksenmukaisuutta. 

Projektipäällikön työ vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä urakat saattavat kestää vuosia. Luoto aloitti työt Pasilassa jo vuonna 2014, kun Triplan rakentaminen aloitettiin. Paras muisto Pasilasta on kuitenkin vielä tuoreena mielessä: ”Triplan avautuminen syksyllä 2019 oli palkitsevaa. Kaikki projektin osapuolet tekivät kovasti töitä etenkin avajaisia edeltävän vuoden, jotta kadut saatiin riittäviltä osin valmiiksi Triplan ympäriltä.”

Triplan valmistumisesta huolimatta Juuson aika Pasilassa ei ole ihan heti loppumassa. ”Pasilan rakentaminen jatkuu vielä ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Juuri nyt työn alla on Ilmalan raitiotieyhteys, jonka rakentaminen aloitetaan kesällä. Muita lähivuosien projekteja ovat Veturitien uusi, leveämpi silta sekä Keski-Pasilan katuverkoston kehittäminen.”

Vaikka Juuson työ ei aina tavalliselle kaupunkilaiselle näy suoraan, voi jokainen olla mukana vaikuttamassa siihen. ”Toivoisin ehdottomasti lisää palautetta esimerkiksi liikennejärjestelyistä kaupungin palautekanavia pitkin. Yhdessä yössä ei voida tiputtaa katuja paikalleen, mutta rakentavan palautteen ja kehitysehdotusten avulla voidaan yhdessä tehdä poikkeusjärjestelyistä toimivampia”, Juuso kannustaa.

 

Kuva ja teksti: katutöiden kirjeenvaihtaja Elli Pukkinen

 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.