Ma 18.5.2020

Veturitallinpihan asemakaavoitus on vasta lähtöruudussa – tavoitteita alueen käytöstä, luonteesta sekä lisärakentamisen määrästä ei vielä ole määritelty. Kaupunkilaisilta toivotaan ideoita Veturitallinpihan luonteesta nyt ja tulevaisuudessa sekä ehdotuksia rakennusten ja ulkoalueiden käytöstä. Oman näkemyksensä voi esittää kerrokantasi -palvelussa 18.5.–15.6.2020 sekä verkossa tapahtuvassa ideointityöpajassa 9.6.

Keski-Pasila on suuressa muutoksessa: ratapiha-aluetta on poistunut, Veturitie rakennettu, keskustakortteli Tripla on lähes valmis, ratapihakortteleita rakennetaan ja läntistä tornialuetta kaavoitetaan. Seuraavaksi huomion kohteeksi nousee Veturitallinpiha. 

Veturitallinpiha – sadan vuoden unesta keskusta-alueeksi 

”Tuleva Veturitallinpiha nojaa karheasti Pasilan historiaan, maanläheisyyteen ja toiminnallisuuteen. Yhtenä alueen suunnittelun lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden veturitallien ja niiden piha-alueiden monipuolinen käyttö ja ominaispiirteiden suojelu”, kertoo arkkitehti Sakari Pulkkinen kaupunkiympäristön toimialalta. 

Alueelle laaditaan asemakaava. Yksiselitteistä tavoitetta alueen käytöstä, luonteesta ja vapaa-alueiden sekä lisärakentamisen määrästä ei ole. 

”Suunnittelun eteneminen lopulliseksi asemakaavaksi edellyttää monipuolista ja laaja-alaista ideointia, jonka osana voi olla myös kokeellinen väliaikaiskäyttö alueella. Veturitallinpihalla on kaikki edellytykset olla Keski-Pasilan eloisa sydän”, sanoo Pulkkinen. 

Ensi vaiheessa haetaan periaatteita suunnittelulle 

Tavoitteena on määrittää vuorovaikutteisesti kokonaisnäkemys Veturitallinpihan alueen kehittämiselle, toiminnoille ja yhteyksille pitkällä aikavälillä. Lähtökohtaisesti aluetta tarkastellaan osana Pasilan kokonaisuutta ja asemakaavoitustyössä huomioidaan Keski-Pasilan osayleiskaavan tavoitteet. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan alueelle suunnitteluperiaatteet. 

Tavoitteena on suunnitella tehokkaasti rakennetun ja rakentuvan Keski-Pasilan eteläosaan toiminnallisesti monipuolista aluetta, joka sisältää myös Pasilan asukkaita sekä muita kaupunkilaisia palvelevan kaupunginosapuiston. Alueen lisärakentamisen luonne, määrä, sisältö ja paikat asumiseen, työpaikkoihin, harrastustoimintaan ja virkistykseen sekä puiston ja vapaa-alueiden laajuus toimintoineen määrittyvät vuorovaikutteisen kaavoitusprosessin kuluessa. 

Arvorakennukset säilytetään 

Alueella on historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Pasilan rautatieaseman eteläpuolella pääradan varressa sijaitsevat muodoltaan kaarevat Pasilan veturitallit, jotka ovat Suomen suurin ja arkkitehtonisesti arvokkain veturitallikokonaisuus. Veturitalleissa on tällä hetkellä monipuolista työpaikka- ja harrastustoimintaa. Pasilankadun varressa sijaitsee kolmikerroksinen vuonna 1899 rautatieläisten asunnoiksi rakennettu pitkä punatiilirakennus Toralinna. Muita säilytettäviä rakennuksia ovat muun muassa konttori-vesitorni ja varikonhoitajan asunto. 

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja osa Pasilan ratapiha-aluetta. Suuri osa suunnittelualueesta on tällä hetkellä varattu raiteiden ja raidekaluston huoltoon. Pidemmällä aikavälillä tilanteeseen voi tulla muutosta, mutta rautatietoimintojen tarpeet tulee huomioida suunnittelussa, ne rajaavat omalta osaltaan alueen kehittämismahdollisuuksia. Väylävirasto laatii parhaillaan selvitystä veturitallien ja alaratapihan käytöstä, junaliikenteen ja raiteiden huollon tilatarpeista.