Ma 25.5.2020

Opastinsilta on kahdessa putkessa kulkeva kävely-yhteys Pasilan aseman ja valtion virastotalon välillä. Eteläpuolen putken sisäosat korjattiin osittain vuonna 2019. Tänä kesänä työt jatkuvat pohjoispuolen putken sisäpuolen remontilla. Lisäksi molempien putkien ulkorakenteet korjataan.

Työmaa tulee haittaamaan ajoittain myös alla kulkevaa ajoneuvoliikennettä. Näin tapahtuu erityisesti sillan ulkorakenteiden korjauksen aikana, jolloin työmaalle rakennetaan telineitä.

Jalankulkijat pääsevät kulkemaan Opastinsillan kautta koko korjaustyön ajan. Työ valmistuu syys-lokakuussa.