Ti 20.10.2020

Triplan edustalle Keski-Pasilan Fredikanterassille on valmistunut uusi julkinen taideteos, taiteilija Akseli Leinosen Ecology Stone.

Maamerkkimäinen teos koostuu kolmesta eri osasta: portista, veistoksellisesta lohkareesta ja kasvillisuudesta. Triplan edustalle on sijoitettu musta teräksinen portti, jonka päälle, ohikulkijoiden yläpuolelle, on nostettu valtava kiven lohkare. Betonisen kiven sisällä on kasvatusallas. Ajan saatossa kasvatusaltaaseen istutetut tyypilliset suomalaisen metsämaiseman kasvit valtaavat betonista valetun lohkareen yläpinnan.

Ecology Stone muistuttaa luonnon läsnäolosta ja merkityksestä rakennetussa kaupunkiympäristössä. Se tuo esiin ihmisen ja luonnon välisen hauraan ja epävakaan tasapainon.

”Ihmisen täydellisesti muuttama ympäristö edustaa nykyistä todellisuuttamme Keski-Pasilassa. Kehityksen suuntana on yhä suurempi ihmisen luoma järjestys, jossa luontokin on kauniisti asetettu ojennukseen. Viivantarkasti suunnitellun Pasilan keskellä on mahdotonta aavistaa, että paikalla on joskus sijainnut järvi ja joitakin siirtolohkareita”, taiteilija Akseli Leinonen kertoo.

Ecology Stone voitti vuosina 2016-2017 järjestetyn yleisen taidekilpailun. Kilpailun järjestivät Helsingin kaupunki ja YIT Rakennus Oy. Siinä haettiin pysyväluonteista ja paikkasidonnaista teosta, joka vahvistaisi Fredikanterassin luonnetta kohtaamis- ja viihtymispaikkana. Teoksen toivottiin antavan alueelle ainutlaatuista identiteettiä ja tarjoavan uusia näkökulmia niin alueen asukkaille kuin muillekin Pasilassa liikkuville. Kilpailussa asetetut toiveet toteutuvat dramaattisessa Ecology Stone -teoksessa.

Teos julkistettiin virallisesti tiistaina 20.10.2020 tilaisuudessa, jossa oli mukana taiteilija Akseli Leinosen lisäksi monia muita teoksen toteutukseen osallistuneita henkilöitä. Vaiherikkaassa valmistusprosessissa on ollut mukana muun muassa betonitaiteen, betoninvalamisen ja rakentamisen asiantuntijoita, jotta näyttävä teos on saatu asennettua turvallisesti paikoilleen.

Ecology Stone -teos on toteutettu prosenttiperiaatteella, jota Helsingin kaupunki noudattaa. Kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan uuden julkisen taiteen toteuttamiseen. HAM Helsingin taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi HAMin taidekokoelmaa.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.