Ma 16.11.2020

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentaminen on heinäkuun lopulta alkaen edennyt lähes koko urakka-alueen pituudella. Alueella liikkujat eivät ole voineet välttyä liikennejärjestelyiden myllerrykseltä, erityisesti Radiokadulla. Mitä kaikkea Radiokadulla on jo tehty, ja mitä on tiedossa seuraavaksi?

Urakkaan kuuluvat työt tehdään ennalta suunnitellussa järjestyksessä. Ensin rakennetaan maan alle sijoittuvat kunnallistekniikat, sitten päästään itse kiskojen pariin. Radiokadun itäisellä osuudella työt aloitettiin heinäkuussa kadun keskialueelta. Viheralue kaivettiin pois ja asfaltoitiin, jotta ajokaistat saatiin siirrettyä kadun keskelle. Tämän jälkeen päästiin aloittamaan kadun reunoille sijoittuvien uusien vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjojen sekä kaapelisuojaputkituksien rakentaminen.

Eri puolilla Radiokatua on tähän mennessä rakennettu noin 200 metriä vesihuoltolinjoja ja noin 240 metriä kaukolämpöputkia. Rakennettavien putkien tieltä on kaivettu pois maakerroksia ja poistettu niiden alla olevaa kalliota poraamalla ja kiilaamalla. Tämä on yksi rakentamisen eniten melua aiheuttavista työvaiheista. Poraus- ja kiilaustöitä jatketaan vaiheittain eri kohdissa Radiokatua siellä, missä kalliota on rakennettavien putkien tiellä.

Kunnallistekniikan putkituksia ja kadun rakennekerroksia tehdään Radiokadun reuna-alueilla ensi kevääseen asti. Kun reuna-alueille tehtävät työt ovat valmiita, siirretään ajokaistat pois kadun keskiosasta, jotta sinne päästään tekemään loput putkitustyöt ja aloittamaan kiskojen rakentaminen. Radiokadun kiskotöitä ja pintarakenteita tehdään vuoden 2021 loppuun asti.

Kartalla työmaan alueet