Ke 3.2.2021

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamisen ensimmäiset kuusi kuukautta ovat takana. Kuvassa näkyy hankkeen valmiusasteprosentit tammikuun lopun tilanteessa.

 

 

Louhintoja on tehty niin Pasilankadulla, Radiokadulla, Ilmalankadulla kuin Ilmalantorilla, ja louhintatyöt jatkuvat vielä kaikilla alueilla. Vaikka maapohjaa on urakan suunnitteluvaiheessa tutkittu, kaivannoista on tullut esiin poistettavaa kalliota huomattavasti suunniteltua enemmän erityisesti Radiokadulla. Louhinnoista valmiina on noin 84 %.

Urakassa sekä rakennetaan uusia että siirretään olemassa olevia vesijohto- sekä kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjoja. Töistä on valmiina vesijohtolinjojen osalta 55 % ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjojen osalta 63 %.

Raitiotien asentamisen luku on vielä nollilla. Ensimmäisiä kiskoja päästään asentamaan talven väistyttyä.