To 25.3.2021

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamisessa on Pasilankadun osuus edennyt siihen vaiheeseen, että raitiotiekiskojen asentaminen on aloitettu. Ensimmäiset kiskojanat tuotiin tänään työmaalle Pasilankadun pohjoispäähän.

Maalis–huhtikuun ajan kiskojen asennustyöt etenevät Pasilankadulla kohti Kyllikinportin risteystä. Kiskojen asentamiseen sisältyy useampia vaiheita. Ensiksi kiskot tuetaan paikoilleen kadun keskialueelle betonikuutioiden päälle. Seuraavaksi pisimmillään 18 metrin mittaiset kiskojanat hitsataan kiinni toisiinsa. Asennuksen viimeisessä vaiheessa kiskojen alle valetaan 1,8 metriä leveä betonilaatta, johon kiskot kiinnittyvät. Kun Pasilankadun kiskotyöt on saatu valmiiksi, siirrytään asennuksia tekemään Radiokadulle. Kyllikinportin kohdalle tulevan raideristeyksen vaihteen asennus ja uusien kiskojen liitos nykyisiin kiskoihin tehdään kesä–heinäkuussa.

Pasilankadun urakka-alueella on tähän mennessä rakennettu valmiiksi noin 210 metriä vesijohtoa ja noin 550 metriä kaukolämpö- ja jäähdytysputkia. Kiskotöiden lisäksi Pasilankadulla tehdään parhaillaan sadevesiviemäreitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia. Kadun pintarakenteita aloitetaan tekemään kevään aikana ja viimeiset kunnallistekniikan putkitukset tehdään Kyllikinportin vaihteen asennuksen yhteydessä kesällä.

Kaivinkoneet ovat myllertäneet Pasilankatua koko urakan ajan ja rakennettavien putkien tieltä on kaivettu pois suuria määriä maakerroksia. Kalliota on poistettu poraamalla, kiilaamalla ja räjäyttämällä. Viimeisiä louhintoja tehdään vielä kevään aikana, mikäli jäljellä olevissa kaivuutöissä tulee esiin kalliota rakennettavien linjojen kohdalta.

Kiskojanat hitsataan kiinni toisiinsa työmaalla.

Hankkeen etenemistä voi seurata urakoitsijan verkkosivulta ja Uusi Pasila Facebook -sivulta.