Ma 6.9.2021

Heinäkuun lopulla tuli täyteen vuosi Ilmalan raitiotieyhteys -urakan rakentamista. Kuluneen vuoden aikana Ilmalantorin alue on kokenut huomattavia muodonmuutoksia. Noin puolen hehtaarin kokoisen alueen työt alkoivat heinäkuussa 2020 maankaivutöillä ja louhinnoilla. Nyt Ilmalantorin uusi muoto alkaa hahmottua, kun tukimuureja on valmistunut.

Urakan ensimmäisten kuukausien ajan Ilmalantorin alueelta louhittiin pois kalliota noin 6 100 kuutiota poraamalla, kiilaamalla, räjäyttämällä ja vaijerisahaamalla. Louhintatyöt, kuten muukin rakentaminen, vaativat tarkat suunnitelmat, mutta tällä alueella oman haasteensa räjäytyksinä tehtyihin louhintoihin toi lisäksi läheinen junarata. Räjäytykset toteutettiin rautatieliikenteen ohjauksen antamissa aikaikkunoissa, kun junat olivat riittävällä etäisyydellä kohteesta.

Ilmalantorin ensimmäisten tukimuurien rakentaminen päästiin aloittamaan viime vuoden lokakuussa. Alueen betonityöt ovat koko urakan vaativimpia työvaiheita. Raitiotien kääntöpaikan vaatiman tilan mahdollistamiseksi alueelle rakennetaan muun muassa yli 15 metriä korkeita kallioon ankkuroitavia tukimuureja. Tähän mennessä tukimuureihin on valettu jo yli 3 000 kuutiota betonia.

Täysin yllätyksittä Ilmalantoria ei ole päästy rakentamaan. Haasteita alueella on aiheuttanut rikkonainen kallio ja noin puoli metriä leveä kallioruhje, minkä vuoksi suunnitelmiin on tullut paljon muutoksia urakan aikana. Tukimuureja on ollut muun muassa tarpeen perustaa osin porapaalujen varaan ja kallioseinämiin on jouduttu tekemään suuri määrä vahvistus- ja lujitustöitä torin pohjois- ja länsireunalla.

Käynnissä olevat tukimuurien betonityöt jatkuvat Ilmalantorilla vielä pitkälle syksyyn. Meneillään olevien Ilmalankujan raitiotiekiskojen asennuksien yhteydessä asennetaan Ilmalantorillekin ensimmäisiä kiskoja. Raitiotien kääntöpaikan lisäksi Ilmalantorin alueelle rakennetaan uusi ajoyhteys Ilmalan vesitorneille sekä porrasyhteys Ilmalantorilta Ilmalanportille. Ilmalantorin näkymien muuttuminen jatkuu edelleen lähitulevaisuudessa, sillä torin ympärille rakentuu lisää toimistorakennuksia.

Ilmalanportille päin rakennettu tukimuuri kohosi paikalleen loppuvuodesta 2020. Torialueen näkyviin jäävien tukimuurien verhoilussa käytetään Taivassalon punaista graniittia.

Hankkeen etenemistä voi seurata urakoitsijan verkkosivulta ja Uusi Pasila Facebook -sivulta.